Bus Travel Oy Reissu Ruoti

”Bussbolaget Reissu Ruoti sökte en tjänsteleverantör för att förnya sitt körledningssystem, kundrelationshanteringen och fordonshanteringen i realtid. Tidigare använde man olika programvaror för dessa funktioner, nu var kravet att kunna kombinera alla funktioner i samma system. Det här är möjligt med LogiApps. Ruoti började använda systemet i början av 2021 och redan nu har användarupplevelserna varit positiva. Det webbläsarbaserade gränssnittet är behändigt och gör det möjligt att använda programmet var som helst även när man är på resa, det är enkelt att arbeta på distans. Övervakningen av fordon i realtid erbjuder data som kan undersökas och medför effektivitet i bland annat övervakning av arbetstid, bränsleförbrukning och även fakturering. Reissu Ruoti har varit nöjd med den inskaffade servicehelheten.”

– Veli-Pekka Haikkola, REISSU RUOTI