Resursplaneringssystemet LogiApps för transportföretag

Produktivitet för er

LogiApps

Programvara för hantering av vägtransporter och rörligt arbete.

Programvaran LogiApps effektiviserar körplaneringen och planeringen av transporterna samt möjliggör en enhetlig process från beställning till fakturering. Den automatiska optimeringen av rutterna påskyndar planeringen av varierande och komplexa rutter, förbättrar utnyttjandegraden av fordonen och minskar körkostnaderna. Telematikutrustningen ger information i realtid om fordonens läge och färdväg. Fordonets digitala färdskrivare och trafikledsuppgifter kan också avläsas på distans. Med LogiApps kan du hantera företagets hela materiel och dess livscykel.

LogiApps

Gratis provanvändning


Prova LogiApps gratis i en månad genom att fylla i vidstående formulär. Testa systemets fördelar i praktiken!

Kuorma-auto

Varutransport
inom vägtrafiken

specialtransporter, tanktransporter, containertransporter, distributionstransporter, växelflakstransporter, avfallstransporter, marktransport, lyftserviceföretag etc.

Läs mer
Linja-auto

Persontransporter

Beställningstrafik, linjetrafik, skolskjutsar

Läs mer
Kaivinkone

Rörligt
arbete

fastighetsskötsel, städservice, flyttservice, installationsföretag, plogning och underhåll av vägar, följebilar för specialtransport

Läs mer
LogiApps

Utvecklat för transportbranschen

Programvaran LogiApps har ursprungligen utvecklats för familjeföretaget Transportfirma Ville Silvasti Ab år 2008, och det goda samarbetet fortsätter fortfarande. Efter det har programvaran anpassats till många olika branscher inom vägtrafikens varutransporter. Sedan 2017 har programvaran LogiApps anpassats framgångsrikt även för bussbranschen samt för att hantera många olika typer av rörligt arbete. LogiApps har redan över 150 kundföretag och 4 000 användare.

Läs mer

LogiApps Nyheter

Lauri Riipinen förstärker laget

Lauri Riipinen har börjat Chief Operating Officer för Silvasti Software Oy. Med nästan två decennier av ledarerfarenhet från internationella...

Läs mer
Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna?

Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna? Denna fråga från kunder måste transportföretag allt oftare ta ställning till. ”Miljömålen...

Läs mer