Elektroniskt dokument för avfallstransporter

WasteApp-applikationen gör avfallstransporten papperslös och lätthanterlig: 

 • Dokumentet för avfallstransport kan skapas på distans till exempel på kontoret, och det behöver inte fysiskt levereras till chauffören. 
 • Avfallsinnehavaren, chauffören och mottagaren har tillgång till samma slutgiltiga version av dokumentet som har kompletterats med alla uppgifter. 
 • Dokumenten arkiveras elektroniskt och kan hittas med sökfunktionen. 
 • Rapporter kan upprättas direkt utifrån dokumentens uppgifter. 
 • Uppgifter om avfallstransportens start- och sluttid förmedlas i realtid.
 • Automatisk förmedling av transportdokumet till det riksomfattande SIIRTO-registret.

Systemet är avsett för alla aktörer som hanterar avfallstyper som kräver ett transportdokument, såsom bygg- och rivningsavfall, farligt avfall, slam eller förorenat jordmaterial.

Funktioner för överlåtaren av avfall

Med Systemet kan överlåtaren av avfall elektroniskt

 • upprätta ett transportdokument för avfallet som ska transporteras
 • ge avfallstransportsuppdrag via systemet till sina egna avtalstransportföretag
 • övervaka hur avfallstransporten framskrider
 • få omfattande rapporter om transporterade avfallsmängder.

Mobilapplikation för chaufförer

Dokumentet skickas till chauffören i en lättanvänd mobilapplikation

 • Uppgifterna i dokumentet kan vid behov ses och visas upp för myndigheterna.
 • Du behöver inte fylla i eller vidarebefordra pappersblanketter.
 • Tids- och positionsdata för lastning och lossning av avfall sparas med en enda knapptryckning.

Funktioner för mottagaren av avfall

Med Systemet kan mottagaren av avfallet elektroniskt: 

 • bekräfta att avfallspartiet har tagits emot och anteckna vägningsuppgifterna
 • bifoga ett dokument eller en bild till ett avfallstransportdokument
 • få omfattande rapporter om mottagna avfallsmängder.

Systemet uppfyller myndighetskraven 

 • Systemet har utformats i samarbete med företag, transportföretag och myndigheter
 • som ansvarar för hanteringen av avfall. 
 • Systemet uppfyller kraven på transportdokument enligt avfallslagen.

Referenser

Delete Finland Oy har sedan januari 2017 använt WasteApp-applikationen för hantering av avfallstransporter.

”Vi har varit nöjda från början och appen har redan nu sparat oss mycket tid och möda”, säger Petri Uomala, marknadsföringsdirektör för Delete.

Kontaktuppgifter

Systemet har producerats av Silvasti Software Oy och ingenjörsbyrån Gradientti Oy.

WasteApp ingår i Silvasti Softwares produktfamilj LogiApps som innehåller programvara för förvaltning och övervakning av transporter inom vägtrafiken.

Mer information om systemet WasteApp och hur du skaffar det:

Silvasti Software Oy

Försäljning
+358 (0)10-4207559 
sales@logiapps.fi 

Insinööritoimisto Gradientti Oy 

Kirsti Määttä 
Verkställande direktör
+358 (0)50-4097475
fornamn.efternamn@gradientti.fi