Fordonstelematik

GPS-spårning av fordon

Fordonets position och körda rutt kan spåras med Googles kartbas i realtid. De körda rutterna och körhastigheterna sparas i systemet och historiken sparas. Det är enkelt att skriva ut rapporter för reseräkningar. I programmet är det också möjligt att se positionen för alla fordon i realtid i samma vy. 

Det finns två apparatlösningar för fordonsspårning: 

  1. Chaufförens Android-telefon eller -surfplatta 
    1. chaufförens mobilapplikation sparar exakt positionsdata med telefonens GPS-sensor 
    1. en fungerande och förmånlig lösning 
  2. Spårningsapparaten Aplicom 
    1. monteras fast i bilen eller kopplas till cigarettändaren
    1. mycket exakt och tillförlitlig spårning

Fjärravläsning av digital färdskrivare

Med telematikapparaten Aplicom kan även fordonets digitala färdskrivare fjärravläsas. Aplicom-apparaten kopplas då till den digitala färdskrivaren, och apparaten läser automatiskt av den digitala färdskrivarens filer och överför dem till LogiApps server. 

Filerna i den digitala färdskrivaren arkiveras permanent på servern och kan lätt hämtas i webbläsaren. 

Fjärravläsningen av den digitala färdskrivaren underlättar transportföretagets verksamhet på många sätt. Enligt lagstiftningen ska transportföretaget ladda ner uppgifterna elektroniskt från chaufförskorten var tredje vecka och från färdskrivaren varannan månad. Det traditionella sättet är att ansluta ett USB-minne till den digitala färdskrivaren och kopiera filerna till minnet, varefter filerna fortfarande måste arkiveras på kontoret. Om bilarna körs ständigt och till exempel utomlands, kan kopiering till USB-minnen och arkivering visa sig vara mycket svårt att ordna. Den automatiska fjärravläsningen av digitala färdskrivare sparar tid och möda, även om bilarna skulle stå i depån ibland. 

Avläsning av fordonsbussens uppgifter

Apparaten Aplicom kan kopplas till fordonets FMS-buss, med vilken uppgifterna som fordonet rapporterar behändigt kan avläsas. Från bussen avläses bland annat bränsleförbrukning, vägmätaren, uppgifter om kraftiga inbromsningar eller accelerationer, varvtalsmätaren, axellast, motorns driftstimmar och motorns temperatur. 

Uppgifterna som avlästs från bussen används i LogiApps applikation för att hantera materiel.

Övervakning av temperaturen i lastutrymmet

Aplicom-apparaturen kan också användas för att övervaka temperaturen i fordonets lastutrymme eller i en släpvagn. Apparaten skickar temperaturinformationen till servern och med LogiApps kontorsapplikation får du en aktuell rapport om temperaturerna. Även chauffören kan kontrollera temperaturen i lastutrymmet direkt i mobilapplikationen. 

Alkolåsintegration

Aplicom-telematikapparaten kan kopplas till fordonets alkolås. Då får kontoret och arbetsledningen information i realtid om eventuella avvikelser som de snabbt kan reagera på. 

Rapportering per område (geostaket)

Med programmet kan man bilda rapporter om fordonens körtid och körkilometer inom vissa områden. Den här funktionen används till exempel vid rapportering och fakturering av plogfordon. 

Automatisk körjournal

Fordonet kan förses med en anslutning där föraren kan välja typen av körning, såsom arbetskörning eller personlig körning. LogiApps producerar en automatisk körjournal där alla körningar i fordonet rapporteras enligt typen av körning. För varje körsträcka visas avresetid och -plats, sluttid och -plats samt körkilometer. 

Skyddade lösningar

Aplicom-utrustningen kan levereras i ett IP67-skyddat hölje och kan då även monteras på utsidan av fordonet eller släpvagnen. Man kan få ett batteri på upp till 4000mAh för apparaterna, vilket gör att de kan fungera i veckor utan extern strömförsörjning.

Mer information om Aplicom-utrustning

www.aplicom.fi