Programvaruutveckling och integrationer

Vi genomför även programvaruintegrationer och andra logistikrelaterade programvaruprojekt där vi kan dra nytta av vår kompetens samt utveckla programvarukomponenter och algoritmer.

Integrationer

För inkommande transportbeställningar kan en automatisk överföring från ett annat system genomföras till exempel med EDI-meddelanden. Vi har gjort anslutningar till bland annat följande programvaror:

 • Consignor 
 • Leanware 
 • Semnet 
 • Unifaun
 • Ongoing WMS

Försäljningsfakturor kan med hjälp av integrationen överföras till ekonomiförvaltningsprogrammet. LogiApps har anslutningar till följande ekonomiförvaltningsprogram:

 • Administer eFina 
 • Fennoa 
 • Heeros 
 • Lemonsoft 
 • Logica Sonet 
 • Maestro 
 • Microsoft Business Central 
 • Passeli 
 • Procountor 
 • ProE 
 • Talenom Online 
 • Visma Nova 
 • Visma Fivaldi 
 • Visma Netvisor. 

Arbetstidsuppgifter kan överföras till löneräkningsprogrammet tolkade enligt kollektivavtalet. LogiApps har anslutningar till följande löneräkningsprogram:

 • Heeros 
 • Lemonsoft 
 • Mepco 
 • Netvisor 
 • Unes 
 • Visma Fivaldi. 

Vid behov gör vi integrationer också med andra system.

Programvaruprojekt

Vi genomför även skräddarsydda programvaruprojekt och mobilapplikationer. Exempel på programvaruprojekt:

 • geostaketlösning för övervakning och rapportering av underhållsmateriel på flygplatser
 • system för planering och registrering av materielens service
 • arbetsstyrningssystem för byggföretag.