LogVar Oy

LogVar Oy grundades 2019 och är ett logistikföretag som kör bulktransporter. Företagets grundare har cirka 40 års erfarenhet av branschen. LogVar är fokuserat på kundernas helhetsinriktade...

Bus Travel Oy Reissu Ruoti

”Bussbolaget Reissu Ruoti sökte en tjänsteleverantör för att förnya sitt körledningssystem, kundrelationshanteringen och fordonshanteringen i realtid. Tidigare använde man olika programvaror...

Vekka Group Oy

Vekka Group Oy sköter busstrafiken på riksnivå. Till serviceutbudet hör lokal-, skol- och regiontrafik samt beställningskörningar. Det finns cirka 130 bussar i trafiken och cirka 170...

M. Korkiakoski Oy

Tero Korkiakoski, M. Korkiakoski Oy: ”Det är tydligt att LogiApps planerare varit med i transportbranschen och har kunnat lyssna bra på kunden” M. Korkiakoski Oy i Brahestad har cirka 20...

Rekka Group Oy

Rekka Group är ett traditionellt transportföretag. Företagets grundare och huvudägare, Heikki Virtanen, har över 40 års erfarenhet av branschen och han har också grundat ett par företag inom...

K-S Bulk Oy

”LogiApps körplanering är tydlig och programmet minskar mänskliga fel i transportprocessen. Vi har många transporter och tack vare programmet lämnas ingen transport ofakturerad. Även efteruppföljningen har blivit lättare, eftersom alla uppgifter om utförda transporter och skickade fakturor finns kvar i systemet.” 

Styrelseordförande Heikki Virtanen 

Hyvönen Yhtiöt Oy

”LogiApps har effektiviserat vår körplanering och säkerställer att vår verksamhetsmodell har hög kvalitet. Det är behändigt och fungerar bra för chauffören att använda en Android-smarttelefon som terminal.” 

Verkställande direktör Jukka Hyvönen 

Seinäjoki stad

”Med LogiApps hanterar vi transporterna inom staden på ett mångsidigt sätt. LogiApps har också anpassat programvaran för oss och vi har varit nöjda med kvaliteten på arbetet och att tidtabellerna håller.” 

Logistikchef Juha Kokko 

Delete Finland Oy

Delete Finland Oy har sedan januari 2017 använt Silvasti Softwares applikation WasteApp för hantering av avfallstransporter. 

”Vi har varit nöjda från början och appen har redan nu sparat oss mycket tid och möda”. 

Marknadsföringsdirektör Petri Uomala 

Finavia, Jyväskylä flygplats

”Vi har varit nöjda med både systemet och LogiApps kundtjänst. Flygplatsen har höga krav på alla systems tillförlitlighet och LogiApps har uppfyllt dem väl”. 

Flygplatschef Esa Kainulainen 

Av informationssäkerhetsskäl publicerar vi inte uppgifter om alla våra kunder. LogiApps har 4 000 aktiva användare i över 150 kundföretag eller samfund i Finland, Tyskland och Danmark.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra referenser.