Rörligt arbete

Systemet LogiApps lämpar sig för resursplanering av rörligt arbete, såsom fastighetsskötsel, städservice, flyttservice, installationsföretag, plogning och underhåll av vägar samt följebilar för specialtransporter.

Finavia, Jyväskylä flygplats

LogiApps levererade ett system för automatisk fakturering för underhållsmateriel till Finavias Jyväskylä flygplats. Systemet bygger på GPS-spårning och geostaket-teknologin. 

”Vi har varit nöjda med både systemet och LogiApps kundtjänst. Flygplatsen har höga krav på alla systems tillförlitlighet och LogiApps har uppfyllt dem väl”. 

Flygplatschef Esa Kainulainen

Kontakta oss så berättar vi mer om våra referenser.