Resursplanering

Tillämpningsområden för LogiApps-resursplanering är: 

 • Varutransport inom vägtrafiken
  • specialtransporter, tanktransporter, containertransporter, livsmedelstransporter, distributionstransporter, växelflakstransporter, avfallstransporter, marktransport, lyftserviceföretag etc.
 • Persontransporter
  • bussföretag, skolskjutsar 
 • Rörligt arbete
  • fastighetsskötsel, städservice, flyttservice, installationsföretag, plogning och underhåll av vägar, följebilar för specialtransport 

LogiApps har utvecklats i nära samarbete med erfarna körplanerare och chaufförer.

Körplanering

LogiApps har en åskådlig kalendervy, där hela transportföretagets körningar och arbeten syns i en överblick. 

Funktionerna för körplaneringen är bland annat: 

 • hantering av beställningar 
 • hantering av transportprojekt 
 • resursplanering 
 • planering av arbetsskift 
 • planering av transporter och rutter 
 • sändning av transportuppgifter till chaufförens mobilapplikation eller via textmeddelande 
 • fraktsedlar (CMR)
 • fakturering och anslutningar till externa ekonomiförvaltningsprogram 
 • mångsidiga rapporter. 

Körplaneringen kan användas med en webbläsare oavsett plats, på kontoret, hemma och till och med i fordonet.

Mobilapplikation för chaufförer

Körplaneraren kan skicka transportuppgifter och rutter till den lättanvända mobilapplikation i chaufförernas telefon eller surfplatta. 

Mobilapplikationens funktioner är till exempel: 

 • larm om nya uppgifter och ändringar i uppgifter eller rutter som utförs 
 • vidarebefordran av transportanvisningar till chaufförerna 
 • vidarebefordran av anvisningar även med bilagor 
 • visning och navigering av körrutten under körning 
 • rapportering av uppgifter och lagring av nya beställningar 
 • registrering av arbetstimmar för löneutbetalning 
 • fotografering och skanning av fraktsedlar 
 • tankningsdagbok 
 • fellarm 
 • observationer av arbetssäkerhet 
 • säkerhetsalarm
 • lagring av GPS-positionsdata för följning i realtid. 

Mobilapplikationen fungerar på nästan alla Android- och iOS-telefoner och -surfplattor som finns på marknaden.

Fakturering

LogiApps möjliggör en enhetlig process från hantering av beställningar till fakturering.

 • Tack vare resursplaneringssystemet blir också alla arbeten fakturerade.
 • Fakturor kan skrivas ut från LogiApps eller överföras till ekonomihanteringsprogrammet via integrationen.

Övervakning av arbetstid

LogiApps övervakning av arbetstid är mångsidig och lätt att använda för chauffören. 

 • Chaufförerna kan registrera arbetstiden i realtid med mobilapplikationen. 
 • Arbetstiden kan inriktas till uppgifter. 
 • Med Office-applikationen fås aktuella och omfattande rapporter som kan exporteras till en Excel-arbetsbok. 
 • Information kan också exporteras till externa löneräkningsprogram (bl.a. Heeros, Mepco, Netvisor, Lemonsoft). 
 • Kalkyleringsreglerna för rapporterna kan anpassas kundspecifikt (stöder bl.a. kollektivavtalet för lastbils- och bussbranschen). 

HSEQ – Hälsa, säkerhet och kvalitet

LogiApps har funktioner som stöder arbetssäkerhet och kvalitetssystem.

 • rapportering av observationer av arbetssäkerhet 
 • reklamationer 
 • miljörapporter 
 • avvikelserapporter 

Kostnadsuppföljning

I LogiApps finns alltid en aktuell kostnadsuppföljning.

 • Resursplaneringssystemet ger en beräkning av lönsamheten för varje transport. 
 • Som grund för beräkningen används inkomster och utgifter från transportverksamheten som har sparats i systemet.
 • Kostnadsberäkningen underlättar uppföljningen av transportverksamhetens lönsamhet samt prissättningen av transporterna.

CRM – Funktioner som stöder försäljningen

LogiApps har även funktioner som stöder försäljning och marknadsföring av transporter. 

 • kunder och kontaktpersoner
 • registrering av aktiviteter och anmärkningar
 • anbudsbegäran och skickade anbud
 • export av adresser till en Excel-arbetsbok för till exempel massutskick