Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna?

Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna?

Denna fråga från kunder måste transportföretag allt oftare ta ställning till. ”Miljömålen för trafik är inte längre en politisk vilja, utan beställarna kräver allt oftare miljövänliga transporter”, konstaterar Panu Silvasti, verkställande direktör på LogiApps.

De kommande årens övergång till biobränslen hjälper till att uppnå en utsläppsminskning om 50 procent fram till 2030, likaså förnyas materielen till mer miljövänliga alternativ på ett årtionde. Redan idag spelar effektiv förbättring av transporterna en central roll i förbättringen av energieffektiviteten och minskningen av utsläpp.  LogiApps är ett verksamhetsstyrningssystem med vilket man kan styra, optimera och rapportera verksamhetens effektivitet, vilket har en betydande inverkan på transporternas lönsamhet och hänsynstagandet till miljön.

Som en ny egenskap ger LogiApps nu möjlighet att följa bränsleförbrukningen i realtid, varvid bildningen av utsläpp även kan granskas för respektive transport. ”Vi vill att våra kunder ska vara konkurrenskraftiga och att de ska ha goda förutsättningar för att leda sin verksamhet med information. Vi ser att utsläppsfrågorna allt oftare tas upp i anbudsförfarande gällande transporter och vår uppgift är att bistå med så noggranna uppgifter som möjligt. Utgående från detta kan våra kunder svara på den ökade efterfrågan på mer miljövänliga transporter”, konstaterar Silvasti.

Tjänsten görs nu, efter en omfattande testperiod, tillgänglig för transportföretagen som en del av LogiApps verksamhetsstyrningssystem. Ett anordningskrav är anslutning av den finska telematikenheten Aplicom till fordonets FMS-buss. Effektiviteten består i att man med samma enhet både får fordonets platsdata och kan fjärravläsa den digitala färdskrivaren.

Silvasti Softwares mål är att erbjuda de bästa programvarutjänsterna för transportföretag. Vi strävar efter att minska vägtrafikens miljöpåverkan genom att styra våra kunder till effektivare verksamhet och användning av materiel samtidigt som deras lönsamhet förbättras.

Miljöfrågorna är i linje med en resultatrik verksamhet.

”Transporternas effektivitet och miljöfrågor stöder varandra. För företagare och miljön är detta en win-win-situation”

– Ville Silvasti

”Transparens och jämförbarhet i beräkningen av CO2-utsläpp har en central roll i framtida anbudsförfaranden.”

– Timo Reiman