Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna?

Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna? Denna fråga från kunder måste transportföretag allt oftare ta ställning till. ”Miljömålen för trafik är inte längre en politisk vilja,...