Language:

Toiminnanohjaus ja kuljetusten hallinta

LogiApps-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa kuljetussuunnittelijalle useita hyödyllisiä työkaluja mm. reittien optimointiin, ajojärjestelyyn ja ajoneuvojen seurantaan liittyen. Kuljettajan mobiilisovellus mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun toimiston ja kuljettajien välillä, tarjoaa navigoinnin sekä helpottaa työtuntien kirjaamista.

LogiApps-kuvituskuvat-netti-1_004

Toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä hyvin monenlaisissa kuljetusliikkeissä. Ohjelmistolla suunnitellaan ja hallitaan erikoiskuljetuksia, kemikaalikuljetuksia, konttikuljetuksia, vaihtolavakuljetuksia, jätekuljetuksia, maansiirtoa, jakelukuljetuksia, ateriapalvelukuljetuksia ja päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta. Ohjelmisto on käytössä myös nostopalveluyrityksissä, linja-autoyhtiöissä sekä erikoiskuljetusvaroitusautojen ajojärjestelyssä.

LogiApps-ohjelma on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kokeneiden ajojärjestelijöiden ja kuljettajien kanssa.

Ajojärjestely

LogiAppsissa on havainnollinen kalenterinäkymä ajojärjestelyyn, josta koko kuljetusliikkeen ajot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Ajojärjestelyn toimintoja ovat mm.:

 • tilausten hallinta
 • kuljetusprojektien hallinta
 • kuljetusten ja reittien suunnittelu
 • kuljettajien työvuorojen suunnittelu
 • kuljetustehtävien lähetys kuljettajan mobiilisovellukseen tai tekstiviestillä
 • laskutus ja liittymät ulkoisiin taloushallintaohjelmiin
 • monipuoliset raportit

Ajojärjestelyä voidaan käyttää internet-selaimella paikasta riippumatta toimistossa, kotona ja jopa ajoneuvossa.

Lisätietoja ajojärjestelystä »

Kuljettajan mobiilisovellus

Ajojärjestelijä voi lähettää kuljetustehtävät ja reitit kuljettajien puhelimessa tai -tabletissa toimivaan helppokäyttöiseen mobiilisovellukseen.
LogiApps-kuvituskuvat-netti-1_004
Mobiilisovelluksen toimintoja ovat esimerkiksi:

 • hälytykset uusista kuljetustehtävistä ja muutoksista suorituksessa oleviin kuljetuksiin tai reitteihin
 • kuljetusohjeiden välittäminen kuljettajille myös liitetiedostoilla
 • ajoreitin näyttäminen ja navigointi ajon aikana
 • tehtävien raportointi ja uusien tilausten tallentaminen
 • työtuntikirjaukset palkanmaksua varten
 • valokuvien ottaminen ja rahtikirjojen skannaaminen
 • tankkauspäiväkirja
 • GPS-sijaintitiedon tallentaminen reaaliaikaista seurantaa varten

Mobiilisovellus toimii lähes kaikissa markkinoilla olevissa Android-puhelimissa ja -tableteissa.

Lisätietoja mobiilisovelluksesta »

Laskutus

LogiApps mahdollistaa eheän prosessin tilausten hallinnasta laskutukseen.
LogiApps-kuvituskuvat-netti-1_004

 • toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta kaikki työt myös tulevat laskutettua
 • laskut voidaan tulostaa LogiAppsista tai siirtää taloushallintaohjelmaan
 • liittymät seuraaviin taloushallintaohjelmistoihin: Heeros, Lemonsoft, Logica Sonet, Passeli, Procountor, ProE, Talenom Online, Visma Nova, Visma Netvisor ja Visma Fivaldi. Ohjelma on myös Finvoice-yhteensopiva.
 • tarvittaessa toteutamme liittymät myös muihinkin ohjelmiin

Työajanseuranta

LogiAppsin työajanseuranta on monipuolinen ja kuljettajalle helppokäyttöinen.

 • mobiilisovelluksella kuljettajat voivat reaaliaikaisesti kirjata työajan
 • työajan kohdistaminen tehtäville
 • toimistosovelluksella saadaan ajantasaiset ja kattavat raportit, jotka voidaan viedä Excel-työkirjaan
 • tiedon vienti onnistuu myös ulkoisiin taloushallintaohjelmistoihin (mm. Netvisor, Lemonsoft)
 • raporttien laskentasäännöt voidaan muokata asiakaskohtaisesti (tukee mm. kuorma-autoalan työehtosopimusta)

Kustannusseuranta

LogiAppsissa on aina ajantasainen kustannusseuranta

 • Toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan kuljetustilauskohtaisesti laskelma jokaisen kuljetuksen kannattavuudesta.
 • Laskennan pohjana käytetään kuljetustoiminnan tuloja ja menoja, jotka on tallennettu järjestelmään.
 • Kustannuslaskenta helpottaa kuljetustoiminnan kannattavuuden seurantaa sekä kuljetusten hinnoittelua.

CRM – Myyntiä tukevat toiminnot

LogiAppsissa on myös kuljetusten myyntiä ja markkinointia tukevia toimintoja.

 • asiakkaat ja yhteyshenkilöt
 • aktiviteettien ja muistutusten kirjaus
 • tarjouspyynnöt ja lähetetyt tarjoukset
 • osoitteiden vienti Excel-työkirjaan esim. joukkopostitusta varten

Pilvipohjaisen järjestelmän edut

LogiApps on toteutettu pilvipalveluna, jolloin ohjelma on kustannustehokas ja toimii paikasta riippumatta.

Lisätietoja pilvipalveluista »

Muut palvelinarkkitehtuurit

LogiApps on myös mahdollista asentaa asiakkaan omilla palvelimilla toimivaksi sovellukseksi. Tämä ratkaisu sopii erityisesti toimijoille, jotka itse haluavat hallita omia palvelimiaan, kuten valtionhallinnolle, suuryrityksille tai puolustusvoimille.