AJOJÄRJESTELY JA KULJETUSPROSESSI

Kuljetustilauksen syöttäminen järjestelmään onnistuu nopeasti syöttämällä tiedot asiakkaasta, kuljetusajankohdasta, nouto- ja toimitusosoitteesta sekä kuljetettavasta tavarasta. Asiakkaille voidaan myös antaa rajoitetut käyttäjätunnukset ohjelmaan, jolloin he voivat itse tallentaa kuljetustilaukset järjestelmään. 

LogiAppsiin on myös toteutettu rajapintoja kuljetustilausten tuomiseksi automaattisesti toisista järjestelmistä. 

Ajojärjestely 

Ajojärjestelyssä kuljetus aikataulutetaan, ja sille valitaan auto sekä kuljettaja. Ohjelma myös auttaa sopivan kuljetusreitin suunnittelussa Googlen reittiopasta käyttäen. Jakelu- tai noutoreittien ja aikataulujen suunnitteluun voidaan myös käyttää LogiAppsin reittien optimointia.

LogiAppsissa on havainnollinen kalenterinäkymä, josta koko kuljetusliikkeen ajot näkyvät yhdellä silmäyksellä. Ajojärjestelyn kalenterinäkymää voi tarkastella autoittain, perävaunuittain tai kuljettajittain. Kalenterin tarkastelujakson pituutta voi muuttaa päivästä aina useaan kuukauteen. Kalenteriin voi myös tallentaa muistiinpanoja. Kuljetustehtäviä voidaan siirtää kalenterissa hiirellä vetämällä. 

Ajojärjestelyssä voi olla kymmeniä tai jopa satoja ajoneuvoja. Autot ja kuljettajat voidaan jakaa ryhmiin, jolloin esimerkiksi jokaisella ajojärjestelijällä voi olla näkyvillään vain oma ryhmänsä. 

Kaikki tiedot säilyvät järjestelmässä vanhimpien asiakkaidemme arkisto ulottuu jo yli kymmenen vuoden ajalle.

Ajojärjestelijä välittää kuljettajille tiedot kuljetustehtävistä. LogiApps tarjoaa tähän useita vaihtoehtoisia ratkaisuja:

  • kuljettajan mobiilisovellus mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonvälityksen toimiston ja kuljettajien välillä ja onkin suositeltu valinta kuljettajan käyttöliittymäksi
  • kuljettaja voi käyttää& LogiAppsia internetselaimella
  • ajomääräykset voidaan lähettää tekstiviestillä

Navigointi 

Erityisesti jakelukuljetuksissa voi olla apua mobiilisovellukseen integroidusta navigoinnista. Ajojärjestelijän määrittelemä reitti löytyy valmiiksi sovelluksesta, ja navigointi käynnistyy napin painalluksella eikä osoitteita tarvitse erikseen syöttää. Erillistä navigaattoria ei myöskään välttämättä tarvita – pelkkä Android-puhelin tai tabletti riittää.

Laskutusaineiston muodostaminen

Kun kuljetus on suoritettu, kuljettaja täyttää raportin ja kuljetus voidaan siirtää laskutukseen. Rahtikirja voidaan skannata mobiilisovelluksella, eikä toimistolla tarvitse odottaa paperisten rahtikirjojen palautumista ennen laskun tekemistä. 

Myyntilaskut voidaan tehdä ja tulostaa LogiAppsilla. Laskuaineisto on myös mahdollista siirtää rajapinnan kautta taloushallinto-ohjelmistoon, josta laskut voidaan tulostaa tai lähettää verkkolaskuna ja ne siirtyvät myyntireskontraan.