Materielförvaltning

Med LogiApps applikation för fordonsförvaltning kan man hantera hela företagets materiel och dess livscykel. I registret kan man upprätta fordon som rör sig på vägen, såsom bilar, fordonskranar och släpvagnar. Dessutom kan programmet också användas för att förvalta annan materiel, såsom arbetsmaskiner, tankar, axelmoduler för specialtransportsläpvagnar, dolly, lyftkranar, domkrafter, värmare eller fordonsflyttare. 

Funktionerna för materielförvaltningen är: 

  • register över materielens grundläggande uppgifter 
  • materielens serviceprogram 
  • rapportering och hantering av fel 
  • planering och arbetsstyrning av service- och reparationsarbeten 
  • rapportering av service- och reparationsarbeten samt upprätthållande av serviceböcker
  • hantering av besiktningar och påminnelser om besiktningar
  • övervakning av kostnaderna för materielens service och reparation
  • övervakning av fordonens bränsleförbrukning 

Du får flest fördelar av funktionen materielförvaltning när LogiApps telematikapparat är monterad på fordonen och släpvagnarna. Om apparaten kopplas till en fordonsbuss rapporterar systemet automatiskt fordonets körkilometer och påminner om kommande service.