Körplanering och transportprocess

Det går snabbt att mata in en transportbeställning i systemet genom att skriva in uppgifter om kunden, tidpunkten för transporten, avhämtnings- och leveransadressen samt det gods som transporteras. Kunderna kan också tilldelas begränsade inloggningsuppgifter till programmet, vilket gör att de själva kan spara transportbeställningar i systemet.

LogiApps har också gränssnitt för att automatiskt importera transportbeställningar från andra system.

Körplanering

I körplaneringen schemaläggs transporten och en bil och chaufför väljs för den. Programmet hjälper dig också att planera en lämplig transportväg med Googles vägbeskrivning. När du planerar distributions- eller upphämtningsrutter och tidtabeller kan LogiApps också användas för att optimera rutterna.

LogiApps har en åskådlig kalendervy, där hela transportföretagets körningar syns i en överblick. Kalendervyn för körplaneringen kan ses per bil, släpvagn eller chaufför. Längden på granskningsperioden i kalendern kan ändras från en dag till flera månader. I kalendern kan du också spara anteckningar. Transportuppgifterna kan flyttas i kalendern genom att dra dem med musen. 

Det kan finnas tiotals eller till och med hundratals fordon i körplaneringen. Bilar och chaufförer kan delas in i grupper, så att till exempel varje körplanerare endast ser sin egen grupp. 

Alla uppgifter sparas i systemet, och arkivet för våra äldsta kunder omspänner redan över tio år.

Körplaneraren förmedlar information om transportuppgifterna till chaufförerna. LogiApps erbjuder flera alternativa lösningar för detta:

  • Chaufförens mobilapplikation möjliggör kommunikation i realtid mellan kontoret och chaufförerna och är därför ett rekommenderat val av användargränssnitt för chauffören.
  • Chauffören kan använda LogiApps via webbläsaren.
  • Köruppdragen kan skickas med textmeddelande.

Navigering

I synnerhet vid distributionstransporter kan du ha nytta av navigeringen som är integrerad i mobilapplikationen. Den rutt som körplaneraren fastställt finns färdigt i applikationen, navigeringen startar med ett knapptryck och du behöver inte skriva in adresserna separat. Du behöver inte heller nödvändigtvis en separat navigator – endast en Android-telefon eller surfplatta räcker.

Bildande av faktureringsmaterial

När transporten är utförd fyller föraren i rapporten och transporten kan överföras till faktureringen. Fraktsedeln kan skannas med mobilapplikationen och kontoret behöver inte vänta på att pappersfraktsedlarna returneras innan fakturan görs. 

Du kan göra och skriva ut försäljningsfakturor med LogiApps. Fakturamaterialet kan också överföras via gränssnittet till ekonomiförvaltningsprogrammet, där fakturorna skrivs ut eller skickas som nätfakturor och överförs till försäljningsreskontran.