• Resursplanering
  • Optimering av rutter
  • Fordonstelematik
  • Materielförvaltning
  • Avfallstransport – WasteApp
  • Mobilapplikation för chaufförer
  • Programvaruutveckling och integrationer
  • Servrar och informationssäkerhet